Tiff Splitter

Tiff Splitter

TIFF Splitter คือเครื่องมือในการแบ่งหน้าจากหลายหน้า TIFF องเอกสารต่างๆ
คะแนนผู้ใช้
 
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.2
โปรแกรมนี้ได้รับ 8 รางวัล
ที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลด 3.1 MB
TIFF Splitter คือเครื่องมือในการแบ่งหน้าจากหลายหน้า TIFF เอกสารเข้า TIFF, JPG, PNG, GIF หรือ BMP รูปแบบของภาพได้ TIFF splitter สนับสนุนทุกเวอร์ชั่นของ TIFF แฟ้มแล้วก็บีบอัด TIFF องเอกสารต่างๆ คุณสามารถเพิ่มหรือแทรกอะไรหน้าจาก TIFF แฟ้มในการประมวลผลกลุ่มภาพมีเวลาคุยกับเธอ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: