Tiff Splitter

Tiff Splitter

TIFF Splitter là một công cụ để chia trang từ đa trang TIFF tài Liệu
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
2.2
Phần mềm này nhận được 8 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ 3.1 MB
TIFF Splitter là một công cụ để chia trang từ đa trang TIFF tài Liệu vào TIFF, JPG, PNG, GIF hay BMP định dạng Ảnh. TIFF splitter hỗ trợ mỗi phiên bản của TIFF các tập tin và cũng đã nén TIFF tài Liệu. Anh có thể thêm hay chèn bất cứ trang từ TIFF tập tin trong chuyến chế độ.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: